OKOLICZNOŚCIOWA STACJA KRÓTKOFALARSKA SP30WOSP

01/01/2022 00.00 UTC - 31/01/2022 23.59 UTC

final wosp 2022

Czym jest Finał?

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Jednym z wydarzeń jest akcja dyplomowa SP30WOSP, która powstała dzięki współpracy wielu osób! Akademicki Klub Krótkofalarski SP3PGX, Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej w Czerwieńsku oraz zaprzyjaźnieni Koledzy radiooperatorzy!

W ciągu 29. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,5 mld PLN i kupiła ponad 67 300 urządzeń.

Regulamin akcji dyplomowej

Organizatorem akcji dyplomowej z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest grupa operatorów skupiona przy Akademickim Klubie Krótkofalarskim SP3PGX oraz przyjaciele radiooperatorzy. W akcji udział biorą następujące znaki: SP30WOSP - stacja okolicznościowa. Operatorzy: SP3BKR, SP3LM, SP3STK, SP3SW, SP3WIP.

Dla uczestników akcji dyplomowej będzie wystawiany okolicznościowy certyfikat.

1. Czas trwania akcji: 01/01/2022 00.00 UTC do 31/01/2022 23.59 UTC

2. Pasma: 3.5, 7, 14, 21, 144MHz.

3. Emisje: SSB, FM

4. Certyfikat wydawany będzie w formie elektronicznej PDF do pobrania ze strony internetowej www.sp30wosp.pl

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przeprowadzenie co najmniej trzech QSO / SWL na dowolnym paśmie oraz dowolną emisją. QSO / SWL muszą być wykonane w innych dniach.

5. Wszystkie QSO będą raz w tygodniu przesyłane do logu www.qrz.com

6. Dzienniki SWL w formacie CABRILLO należy przesłać na adres: kontakt@sp30wosp.pl

7. Wszelkie pytania i sugestie kierować na adres: kontakt@sp30wosp.pl

8. UWAGA JOKER! W ramach współpracy z Polskim Klubem Radiowideografii PK RVG uruchamiamy Jokera w postaci stacji SN30WOSP. Dla uzyskania dyplomu w dniach 29.01.2022 - 31.01.2022 wystarczy 1 QSO ze stacją SP30WOSP oraz 1 QSO ze stacją SN30WOSP!

DYPLOM

Spełniłeś warunki regulaminu? Odbierz okolicznościowy dyplom!

Have you met the terms of the regulations? Receive a special diploma!